Co ma największy wpływ na wizerunek Portugalii?

Największy wpływ na wizerunek Portugalii wywiera jednak morze. Odnosi się wrażenie, że Ocean Atlantycki zdominował ten kraj nie tylko fizycznie, warunkując w znacznym stopniu utrzymywanie się umiarkowanego klimatu, ale także pod względem historycznym, wywierając ogromny wpływ na mentalność Portugalczyków. Mieszkańcy Portugalii uważają się – nie bez podstaw – za naród o bogatej tradycji żeglarskiej: Vasco da Gama i inni stawni żeglarze portugalscy przetarli szlaki wiodące do Afryki i Nowego Świata, jeszcze stosunkowo niedawno Portugalia była potęgą kolonialną, niestety dotkniętą już głębokim kryzysem. Dzięki dalekim podróżom Portugalczyków kultura kraju uległa wpływowi tradycji afrykańskiej i południowoamerykańskiej: świadczą o tym wywodzące się z tradycji ludowych, a porównywane do bluesa pieśni fado, które rozbrzmiewają w Lizbonie i Coimbrze, a w architekturze styl manueliński, w którym wzniesiono najwspanialsze budowle na obszarze Portugalii.

To dziedzictwo wykształciło w Portrugalczykach szczególne poczucie, które można uznać za ich cechę narodową. Oni sami określają to jako saudade, co oznacza wspominanie przeszłości z pewną rezygnacją i rozrzewnieniem, połączone z przekonaniem, że przeszłość okaże się w ogólnym rozrachunku lepsza od lego, co pokaże przyszłość. Izolacja kraju, znajdującego się aż do 1974 roku pod dyktatorskimi rządami Salazara, tylko wzmacniała taki schemat myślenia: ponadto elity rządzące nie były akceptowane przez inne kraje europejskie. Dopiero w ostatnich lalach, które przyniosły m.in. przyjęcie Portugalii do Unii Europejskiej, nastąpiło zauważalne przeobrażenie kraju. Trwa spóźniona rewolucja przemysłowa, a ludność Portugalii z coraz większym upodobaniem spogląda w stronę Lizbony i dużych miast. Mimo to mieszkańcy wsi nadal prowadzą tradycyjny styl życia, a obowiązujące na terenach wiejskich zwyczaje mają swe korzenie wwieku ubiegłym. Kobiety wciąż zakładają czarne stroje,jeśli ich małżonkowie przebywają z dala od domu: notabene wielu z nich wyjechało w poszukiwaniu pracy do Francji i Niemiec, a niektórzy pracują na statkach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>